Feja Islame

Selam - Titra Shqip

Selam - Titra Shqip

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 26

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 26

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 25

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 25

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 24

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 24

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 21

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 21

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 20

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 20

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 19

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 19

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 18

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 18

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 17

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 17

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 16

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 16

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 15

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 15

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 14

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 14

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 12

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 12

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 11

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 11

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 10

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 10

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 9

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 9

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 8

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 8

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 7

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 7

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 6

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 6

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 3

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 3

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 2

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 2

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 1

Seriali Hz.Jusufi a.s. episodi 1

 Vajza Jetime - Ilahi Shqip

Vajza Jetime - Ilahi Shqip

 Lotet e jetimit - Ilahi e perkthyer ne shqip

Lotet e jetimit - Ilahi e perkthyer ne shqip

 Ilahi Shqip - Ja Muhammed

Ilahi Shqip - Ja Muhammed

 ilahi shqip - me ta knaq zemren

ilahi shqip - me ta knaq zemren

Rahmanur Rahim ALLAH - Perkthim Shqip

Rahmanur Rahim ALLAH - Perkthim Shqip

Duaja e Haxhit

Duaja e Haxhit

ilahi Shqip 2013

ilahi Shqip 2013

Ruajtja e llojit hoxh Mazllam Mazllami

Ruajtja e llojit hoxh Mazllam Mazllami

Bestytnit Np shpiat tona Mazllam mazllami

Bestytnit Np shpiat tona Mazllam mazllami

Mendjemadhesia tipar i shejtanit

Mendjemadhesia tipar i shejtanit

Qellimet e fes Islame Hoxh Mazllam Mazllami

Qellimet e fes Islame Hoxh Mazllam Mazllami

Feja, Adhurimi, Toleranca

Feja, Adhurimi, Toleranca

Mekati qe nuk falet

Mekati qe nuk falet

Ne dhe Universi

Ne dhe Universi

Pages : 1

Islam është një fe monoteiste abrahamike. Është e bazuar në besimin në një Zot (arab. Allahu), në zgjedhjen e Muhamedit për profetin e fundit, paracaktimin e fatit të njerëzve, shpërblimin për vepra të mira dhe dënimin për vepra të këqija, ditën e gjykimit dhe ringjalljen e të vdekurve. Kurani është shkrimi i shenjtë i Islamit dhe kështu burimi parësor i tij, i shkruar në gjuhën arabe dhe përmban 114 kapituj (sure). Burimi i dytë i Islamit janë fjalët dhe veprimet (synneti) e profetit Muhamed. Ndjekësit e Islamit quhen myslimanë, që sot janë rreth 1,62 miliardë ose 23% e njerëzve,[1][2] duke e bërë kështu Islamin fenë e dytë më të madhe për nga numri i ndjekësve, dhe sipas disa burimeve feja me rritjen më të shpejtë në botë

Islam is a monotheistic, Abrahamic religion articulated by the Qur'an, a religious text considered by its adherents to be the verbatim word of God (Allāh), and, for the vast majority of adherents, by the teachings and normative example (called the sunnah, composed of accounts called hadith) of Muhammad (c. 570–8 June 632 CE), considered by most of them to be the last prophet of God. An adherent of Islam is called a Muslim (sometimes spelled "Moslem") Muslims also believe that God is one and incomparable[2] and that the purpose of existence is to worship God.[3] Muslims also believe that Islam is the complete and universal version of a primordial faith that was revealed many times before through prophets including Adam, Noah, Abraham, Moses, and Jesus.[4] Although a large majority of Muslims do maintain that the previous messages and revelations have been partially misinterpreted over time,[5] they are nevertheless all obliged, according to the Qur'an, to treat the older scriptures with the utmost respect.[6] As for the Qur'an, Muslims consider it to be both the unaltered and the final revelation of God.[7] Religious concepts and practices include the five pillars of Islam, which are basic concepts and obligatory acts of worship, and following Islamic law, which touches on virtually every aspect of life and society, providing guidance on multifarious topics from banking and welfare, to family life and the environment. Most Muslims are of two denominations: Sunni (75–90%)[10] or Shia (10–20%).[11] About 13% of Muslims live in Indonesia,[12] the largest Muslim-majority country, 25% in South Asia,[12] 20% in the Middle East,[13] and 15% in Sub-Saharan Africa.[14] Sizable Muslim communities are also found in Europe, China, Russia, and the Americas. Converts and immigrant communities are found in almost every part of the world. With about 1.62 billion followers or 23% of the global population,[15][16] Islam is the second-largest religion by number of adherents and, according to many sources, the fastest-growing major religion in the world.