Feja Islame

Selam - Titra Shqip

Selam - Titra Shqip

shikime : 1354

Islam është një fe monoteiste abrahamike. Është e bazuar në besimin në një Zot (arab. Allahu), në zgjedhjen e Muhamedit për profetin e fundit, paracaktimin e fatit të njerëzve, shpërblimin për vepra të mira dhe dënimin për vepra të këqija, ditën e gjykimit dhe ringjalljen e të vdekurve. Kurani është shkrimi i shenjtë i Islamit dhe kështu burimi parësor i tij, i shkruar në gjuhën arabe dhe përmban 114 kapituj (sure). Burimi i dytë i Islamit janë fjalët dhe veprimet (synneti) e profetit Muhamed. Ndjekësit e Islamit quhen myslimanë, që sot janë rreth 1,62 miliardë ose 23% e njerëzve,[1][2] duke e bërë kështu Islamin fenë e dytë më të madhe për nga numri i ndjekësve, dhe sipas disa burimeve feja me rritjen më të shpejtë në botë

Islam is a monotheistic, Abrahamic religion articulated by the Qur'an, a religious text considered by its adherents to be the verbatim word of God (Allāh), and, for the vast majority of adherents, by the teachings and normative example (called the sunnah, composed of accounts called hadith) of Muhammad (c. 570–8 June 632 CE), considered by most of them to be the last prophet of God. An adherent of Islam is called a Muslim (sometimes spelled "Moslem") Muslims also believe that God is one and incomparable[2] and that the purpose of existence is to worship God.[3] Muslims also believe that Islam is the complete and universal version of a primordial faith that was revealed many times before through prophets including Adam, Noah, Abraham, Moses, and Jesus.[4] Although a large majority of Muslims do maintain that the previous messages and revelations have been partially misinterpreted over time,[5] they are nevertheless all obliged, according to the Qur'an, to treat the older scriptures with the utmost respect.[6] As for the Qur'an, Muslims consider it to be both the unaltered and the final revelation of God.[7] Religious concepts and practices include the five pillars of Islam, which are basic concepts and obligatory acts of worship, and following Islamic law, which touches on virtually every aspect of life and society, providing guidance on multifarious topics from banking and welfare, to family life and the environment. Most Muslims are of two denominations: Sunni (75–90%)[10] or Shia (10–20%).[11] About 13% of Muslims live in Indonesia,[12] the largest Muslim-majority country, 25% in South Asia,[12] 20% in the Middle East,[13] and 15% in Sub-Saharan Africa.[14] Sizable Muslim communities are also found in Europe, China, Russia, and the Americas. Converts and immigrant communities are found in almost every part of the world. With about 1.62 billion followers or 23% of the global population,[15][16] Islam is the second-largest religion by number of adherents and, according to many sources, the fastest-growing major religion in the world.

 

Seriale

Kategorite


Artistet

Elvana Gjata

Elvana Gjata