Me Fal - Pjesa 313 shiko

Me Fal - Pjesa 313

shikime : 470
Sultani Shekulli MadhŰshtor - pj 278 shiko

Sultani Shekulli MadhŰshtor - pj 278

shikime : 226
Sait Ujku dhe Shura -  pj 9 shiko

Sait Ujku dhe Shura - pj 9

shikime : 172
Kašak Pjesa 27 shiko

Kašak Pjesa 27

shikime : 133
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 313 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 313

shikime : 522
Me Fal - Pjesa 312 shiko

Me Fal - Pjesa 312

shikime : 270
Sultani Shekulli MadhŰshtor - pj 277 shiko

Sultani Shekulli MadhŰshtor - pj 277

shikime : 217
Kara Daji - Pjesa 198 shiko

Kara Daji - Pjesa 198

shikime : 478
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 312 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 312

shikime : 528
Dashuria e Ndaluar - Pj 188 shiko

Dashuria e Ndaluar - Pj 188

shikime : 1033
Sait Ujku dhe Shura -  pj 8 shiko

Sait Ujku dhe Shura - pj 8

shikime : 209
Sultani Shekulli MadhŰshtor - pj 276 shiko

Sultani Shekulli MadhŰshtor - pj 276

shikime : 178
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 311 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 311

shikime : 534
Kara Daji - Pjesa 197 shiko

Kara Daji - Pjesa 197

shikime : 636
Dashuria e Ndaluar - Pj 187 shiko

Dashuria e Ndaluar - Pj 187

shikime : 1634
Me Fal - Pjesa 310 shiko

Me Fal - Pjesa 310

shikime : 501
Sultani Shekulli MadhŰshtor - pj 275 shiko

Sultani Shekulli MadhŰshtor - pj 275

shikime : 235
Kašak Pjesa 26 shiko

Kašak Pjesa 26

shikime : 148
Kara Daji - Pjesa 196 shiko

Kara Daji - Pjesa 196

shikime : 537
Dashuria e Ndaluar - Pj 186 shiko

Dashuria e Ndaluar - Pj 186

shikime : 1218
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 309 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 309

shikime : 677
Dashuria e Ndaluar - Pj 185 shiko

Dashuria e Ndaluar - Pj 185

shikime : 1020
Me Fal - Pjesa 308 shiko

Me Fal - Pjesa 308

shikime : 384
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 308 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 308

shikime : 570
Dashuria e Ndaluar - Pj 184 shiko

Dashuria e Ndaluar - Pj 184

shikime : 1448
Me Fal - Pjesa 307 shiko

Me Fal - Pjesa 307

shikime : 519
Sait Ujku dhe Shura -  pj 7 shiko

Sait Ujku dhe Shura - pj 7

shikime : 239
Kašak Pjesa 25 shiko

Kašak Pjesa 25

shikime : 209
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 307 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 307

shikime : 551
Dashuria e Ndaluar - Pj 183 shiko

Dashuria e Ndaluar - Pj 183

shikime : 1411