Me Fal - Pjesa 317 shiko

Me Fal - Pjesa 317

shikime : 256
Kara Daji - Pjesa 201 shiko

Kara Daji - Pjesa 201

shikime : 222
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 317 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 317

shikime : 273
Kara Daji - Pjesa 200 shiko

Kara Daji - Pjesa 200

shikime : 315
Me Fal - Pjesa 316 shiko

Me Fal - Pjesa 316

shikime : 213
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 316 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 316

shikime : 430
Me Fal - Pjesa 315 shiko

Me Fal - Pjesa 315

shikime : 310
Kara Daji - Pjesa 199 shiko

Kara Daji - Pjesa 199

shikime : 603
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 315 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 315

shikime : 557
Me Fal - Pjesa 314 shiko

Me Fal - Pjesa 314

shikime : 339
Kaçak Pjesa 28 shiko

Kaçak Pjesa 28

shikime : 156
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 314 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 314

shikime : 543
Me Fal - Pjesa 313 shiko

Me Fal - Pjesa 313

shikime : 620
Sultani Shekulli Madhështor - pj 278 shiko

Sultani Shekulli Madhështor - pj 278

shikime : 320
Sait Ujku dhe Shura -  pj 9 shiko

Sait Ujku dhe Shura - pj 9

shikime : 221
Kaçak Pjesa 27 shiko

Kaçak Pjesa 27

shikime : 176
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 313 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 313

shikime : 720
Me Fal - Pjesa 312 shiko

Me Fal - Pjesa 312

shikime : 373
Sultani Shekulli Madhështor - pj 277 shiko

Sultani Shekulli Madhështor - pj 277

shikime : 251
Kara Daji - Pjesa 198 shiko

Kara Daji - Pjesa 198

shikime : 730
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 312 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 312

shikime : 632
Dashuria e Ndaluar - Pj 188 shiko

Dashuria e Ndaluar - Pj 188

shikime : 1364
Sait Ujku dhe Shura -  pj 8 shiko

Sait Ujku dhe Shura - pj 8

shikime : 248
Sultani Shekulli Madhështor - pj 276 shiko

Sultani Shekulli Madhështor - pj 276

shikime : 211
Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 311 shiko

Lugina e Ujqerve Kurti - Pj 311

shikime : 619
Kara Daji - Pjesa 197 shiko

Kara Daji - Pjesa 197

shikime : 767
Dashuria e Ndaluar - Pj 187 shiko

Dashuria e Ndaluar - Pj 187

shikime : 1847
Me Fal - Pjesa 310 shiko

Me Fal - Pjesa 310

shikime : 604
Sultani Shekulli Madhështor - pj 275 shiko

Sultani Shekulli Madhështor - pj 275

shikime : 265
Kaçak Pjesa 26 shiko

Kaçak Pjesa 26

shikime : 190