Dashuri e Ndaluar - Pj.111 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.111

shikime : 180
Dashuri e Ndaluar - Pj.110 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.110

shikime : 318
Kara Daji - RTV21 - Pj. 175 shiko

Kara Daji - RTV21 - Pj. 175

shikime : 139
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 250 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 250

shikime : 194
Me fal - Alsat M - Pj. 249 shiko

Me fal - Alsat M - Pj. 249

shikime : 270
Iffet - KTV - Pj. 100 shiko

Iffet - KTV - Pj. 100

shikime : 357
Yli Deti - Pj. 95 - Klan Tv shiko

Yli Deti - Pj. 95 - Klan Tv

shikime : 79
Dashuri e Ndaluar - Pj.109 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.109

shikime : 631
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 249 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 249

shikime : 330
Me fal - Alsat M - Pj. 248 shiko

Me fal - Alsat M - Pj. 248

shikime : 333
Kara Daji - RTV21 - Pj. 174 shiko

Kara Daji - RTV21 - Pj. 174

shikime : 393
Kaçak - Pjesa 9 shiko

Kaçak - Pjesa 9

shikime : 194
Iffet - KTV - Pj. 99 shiko

Iffet - KTV - Pj. 99

shikime : 537
Yli Deti - Pj. 94 - Klan Tv shiko

Yli Deti - Pj. 94 - Klan Tv

shikime : 80
Dashuri e Ndaluar - Pj.108 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.108

shikime : 795
Kara Daji - RTV21 - Pj. 173 shiko

Kara Daji - RTV21 - Pj. 173

shikime : 414
Dashuri e Ndaluar - Pj.107 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.107

shikime : 1803
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 248 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 248

shikime : 745
Dashuri e Ndaluar - Pj.106 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.106

shikime : 1252
Kara Daji - RTV21 - Pj. 172 shiko

Kara Daji - RTV21 - Pj. 172

shikime : 545
Kaçak - Pjesa 8 shiko

Kaçak - Pjesa 8

shikime : 159
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 247 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 247

shikime : 491
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 246 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 246

shikime : 387
Me fal - Alsat M - Pj. 247 shiko

Me fal - Alsat M - Pj. 247

shikime : 819
Me fal - Alsat M - Pj. 246 shiko

Me fal - Alsat M - Pj. 246

shikime : 364
Iffet - KTV - Pj. 98 shiko

Iffet - KTV - Pj. 98

shikime : 715
Iffet - KTV - Pj. 97 shiko

Iffet - KTV - Pj. 97

shikime : 536
Yli Deti - Pj. 93 - Klan Tv shiko

Yli Deti - Pj. 93 - Klan Tv

shikime : 156
Yli Deti - Pj. 92 - Klan Tv shiko

Yli Deti - Pj. 92 - Klan Tv

shikime : 196
Dashuri e Ndaluar - Pj.105 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.105

shikime : 1847