Dashuri me Qira - pjesa 167 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 167

shikime : 317
Mos u Dorzo - pjesa 54 shiko

Mos u Dorzo - pjesa 54

shikime : 323
Ambicie e Verbër - pjesa 91 shiko

Ambicie e Verbër - pjesa 91

shikime : 363
Mes Dy Dashurish - pjesa 103 shiko

Mes Dy Dashurish - pjesa 103

shikime : 347
Dashuri e Erret - pjesa 162 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 162

shikime : 293
Nena (Anne) - pjesa 54 shiko

Nena (Anne) - pjesa 54

shikime : 302
Hakmarja e Gjarperit - pjesa 17 shiko

Hakmarja e Gjarperit - pjesa 17

shikime : 267
Nena (Anne) - pjesa 55 shiko

Nena (Anne) - pjesa 55

shikime : 293
Kara Sevda - pjesa 281 shiko

Kara Sevda - pjesa 281

shikime : 412
Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 70 shiko

Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 70

shikime : 332
Fate te Lidhura - pjesa 257 shiko

Fate te Lidhura - pjesa 257

shikime : 319
Shoqeri e Larte - pjesa 30 shiko

Shoqeri e Larte - pjesa 30

shikime : 288
Dashuri e Erret - pjesa 161 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 161

shikime : 309
Mos u Dorzo - pjesa 53 shiko

Mos u Dorzo - pjesa 53

shikime : 328
Dashuri me Qira - pjesa 166 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 166

shikime : 318
Mes Dy Dashurish - pjesa 102 shiko

Mes Dy Dashurish - pjesa 102

shikime : 344
Hakmarja e Gjarperit - pjesa 16 shiko

Hakmarja e Gjarperit - pjesa 16

shikime : 267
Shoqeri e Larte - pjesa 29 shiko

Shoqeri e Larte - pjesa 29

shikime : 307
Kara Sevda - pjesa 280 shiko

Kara Sevda - pjesa 280

shikime : 427
Fate te Lidhura - pjesa 256 shiko

Fate te Lidhura - pjesa 256

shikime : 342
Dirilis Ertugrul - pjesa 219 shiko

Dirilis Ertugrul - pjesa 219

shikime : 370
Ambicie e Verbër - pjesa 90 shiko

Ambicie e Verbër - pjesa 90

shikime : 414
Mes Dy Dashurish - pjesa 101 shiko

Mes Dy Dashurish - pjesa 101

shikime : 325
Dashuri e Erret - pjesa 160 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 160

shikime : 304
Dashuri me Qira - pjesa 165 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 165

shikime : 339
Mos u Dorzo - pjesa 52 shiko

Mos u Dorzo - pjesa 52

shikime : 325
Mos u Dorzo - pjesa 51 shiko

Mos u Dorzo - pjesa 51

shikime : 321
Guxim dhe Bukuri - pjesa 79 shiko

Guxim dhe Bukuri - pjesa 79

shikime : 347
Me fal - pjesa 103 shiko

Me fal - pjesa 103

shikime : 310
Kara Sevda - pjesa 279 shiko

Kara Sevda - pjesa 279

shikime : 376
Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 69 shiko

Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 69

shikime : 356
Nena (Anne) - pjesa 53 shiko

Nena (Anne) - pjesa 53

shikime : 293
Hakmarja e Gjarperit - pjesa 15 shiko

Hakmarja e Gjarperit - pjesa 15

shikime : 269
Fate te Lidhura - pjesa 255 shiko

Fate te Lidhura - pjesa 255

shikime : 337
Shoqeri e Larte - pjesa 28 shiko

Shoqeri e Larte - pjesa 28

shikime : 291
Guxim dhe Bukuri - pjesa 80 shiko

Guxim dhe Bukuri - pjesa 80

shikime : 357
Fate te Lidhura - pjesa 253 shiko

Fate te Lidhura - pjesa 253

shikime : 390
Ambicie e Verbër - pjesa 88 shiko

Ambicie e Verbër - pjesa 88

shikime : 450
Dashuri me Qira - pjesa 163 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 163

shikime : 392
Shekulli Madheshtor KOSEM  - pjesa 105 shiko

Shekulli Madheshtor KOSEM - pjesa 105

shikime : 326
Nena (Anne) - pjesa 51 shiko

Nena (Anne) - pjesa 51

shikime : 328
Guxim dhe Bukuri - pjesa 78 shiko

Guxim dhe Bukuri - pjesa 78

shikime : 427
Kara Sevda - pjesa 277 shiko

Kara Sevda - pjesa 277

shikime : 620
Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 68 shiko

Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 68

shikime : 423
Hakmarja e Gjarperit - pjesa 13 shiko

Hakmarja e Gjarperit - pjesa 13

shikime : 285
Shoqeri e Larte - pjesa 26 shiko

Shoqeri e Larte - pjesa 26

shikime : 340
Mes Dy Dashurish - pjesa 98 shiko

Mes Dy Dashurish - pjesa 98

shikime : 439
Dashuri me Qira - pjesa 162 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 162

shikime : 388
Dashuri e Erret - pjesa 159 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 159

shikime : 419
Ambicie e Verbër - pjesa 87 shiko

Ambicie e Verbër - pjesa 87

shikime : 539
Mos u Dorzo - pjesa 49 shiko

Mos u Dorzo - pjesa 49

shikime : 409
Shoqeri e Larte - pjesa 25 shiko

Shoqeri e Larte - pjesa 25

shikime : 347
Fate te Lidhura - pjesa 252 shiko

Fate te Lidhura - pjesa 252

shikime : 459
Kara Sevda - pjesa 276 shiko

Kara Sevda - pjesa 276

shikime : 592
Nena (Anne) - pjesa 50 shiko

Nena (Anne) - pjesa 50

shikime : 358
Hakmarja e Gjarperit - pjesa 12 shiko

Hakmarja e Gjarperit - pjesa 12

shikime : 289
Mos u Dorzo - pjesa 48 shiko

Mos u Dorzo - pjesa 48

shikime : 399
Dashuri e Erret - pjesa 158 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 158

shikime : 365
Dashuri me Qira - pjesa 161 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 161

shikime : 413
Guxim dhe Bukuri - pjesa 77 shiko

Guxim dhe Bukuri - pjesa 77

shikime : 469

Seriale

Kategorite


Artistet

Evi Reci

Evi Reci