Dashuri e Ndaluar - Pj.107 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.107

shikime : 409
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 248 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 248

shikime : 204
Dashuri e Ndaluar - Pj.106 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.106

shikime : 398
Kara Daji - RTV21 - Pj. 172 shiko

Kara Daji - RTV21 - Pj. 172

shikime : 260
Kaçak - Pjesa 8 shiko

Kaçak - Pjesa 8

shikime : 92
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 247 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 247

shikime : 225
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 246 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 246

shikime : 175
Me fal - Alsat M - Pj. 247 shiko

Me fal - Alsat M - Pj. 247

shikime : 217
Me fal - Alsat M - Pj. 246 shiko

Me fal - Alsat M - Pj. 246

shikime : 99
Iffet - KTV - Pj. 98 shiko

Iffet - KTV - Pj. 98

shikime : 236
Iffet - KTV - Pj. 97 shiko

Iffet - KTV - Pj. 97

shikime : 259
Yli Deti - Pj. 93 - Klan Tv shiko

Yli Deti - Pj. 93 - Klan Tv

shikime : 105
Yli Deti - Pj. 92 - Klan Tv shiko

Yli Deti - Pj. 92 - Klan Tv

shikime : 145
Dashuri e Ndaluar - Pj.105 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.105

shikime : 1194
Kara Daji - RTV21 - Pj. 171 shiko

Kara Daji - RTV21 - Pj. 171

shikime : 446
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 245 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 245

shikime : 431
Me fal - Alsat M - Pj. 245 shiko

Me fal - Alsat M - Pj. 245

shikime : 329
Yli Deti - Pj. 91 - Klan Tv shiko

Yli Deti - Pj. 91 - Klan Tv

shikime : 73
Me fal - Alsat M - Pj. 244 shiko

Me fal - Alsat M - Pj. 244

shikime : 358
Iffet - KTV - Pj. 96 shiko

Iffet - KTV - Pj. 96

shikime : 447
Dashuri e Ndaluar - Pj.104 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.104

shikime : 1099
Kara Daji - RTV21 - Pj. 170 shiko

Kara Daji - RTV21 - Pj. 170

shikime : 308
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 244 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 244

shikime : 336
Yli Deti - Pj. 90 - Klan Tv shiko

Yli Deti - Pj. 90 - Klan Tv

shikime : 116
Dashuri e Ndaluar - Pj.103 shiko

Dashuri e Ndaluar - Pj.103

shikime : 1338
Kara Daji - RTV21 - Pj. 169 shiko

Kara Daji - RTV21 - Pj. 169

shikime : 506
Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 243 shiko

Lugina e Ujqeve Kurthi - Pj 243

shikime : 551
Me fal - Alsat M - Pj. 243 shiko

Me fal - Alsat M - Pj. 243

shikime : 536
Iffet - KTV - Pj. 95 shiko

Iffet - KTV - Pj. 95

shikime : 641
Yli Deti - Pj. 89 - Klan Tv shiko

Yli Deti - Pj. 89 - Klan Tv

shikime : 157